Yat sahibi ve kaptan uyumu-Kaptanın yeri

Donatan bunca para ve zaman harcadığı yatını teslim edeceği kaptanın önemini ve seçimindeki incelikleri bilmiyorsa, ve seçtiği kaptanın mesleğinde kendileri tarafından  seçilecek kadar iyi tecrübeli ve bilgili olduğunu göz ardı ederse, elbette ki ona gösterdiği itibar ve anlayış, dışarıdan bakıldığında kimsenin anlamadığı kadar silik hatta luzumsuz görünebilecek kadarda önemsiz oluyor. bu güveni kaptana göstermeyen yat sahibinin kaptanından her şeyi doğru beklemeside mümkün olmadığı gibi kaptanında her konuda en iyi olması mümkün değildir.

Yat sahibi, kaptanına önce kendi gönlünde yer belirlemelidir, şirketindeki, çevresindeki ve aile içerisindeki şahıslara karşı kaptanına davranış biçimini gösterdiği itibar ile belli etmelidir. Kaptanını hangi seviyede tutması gerektiğini bilmeyen yat sahipleri en kolay yol olan belirsizlik usulünü kullanarak, kaptanını yatı ile baş başa bırakabiliyor. Eğer kaptan tecrübeleri ve ağırlığını hissettiremeyecek kadar yeni ve tecrübesizse, yada bunları gösterecek kadar zamanı yoksa işe alınmadan önce denizcilik kurallarını ve istediği düzeni kurmak için gerekenleri anlatamayacak kadar öz güveni gelişmemişse ve bu nedenlerden yat sahibi düzeni ve disiplinini kaptandan başkalarına bırakırsa ve kaptanda tek şansının anlaşılabilmek olmasını beklerse, işte o zaman kaptanın vay haline.

Bulunduğu yerdeki irtifası belli olmayan kaptan, sadece maaşını bekleyen çalışanlardan biri olarak kabul edilirse. Zaten mal sahibinin vermediği değeri ve itibarı başka kim verebilir ki. Seviyesi ve yeri belirsiz kalan kaptan ın yönetimine, yat sahibinin dışında, aradaki müdürler, çalışanlar, aile efradı ve hatta misafirlerin de içinde bulunduğu farklı noktalar da komuta zincirine katılıyor.  Gelen gidenin önem sırasını bile bilmeyen ve bu belirsizliği kime anlatacağını ve öğreteceğini de şaşıran kaptan, işte o andan itibaren ilk fırsatta başka iş arayan biri, yat sahibi de nerede nasıl denizde yalnız kalacağını bilmeyen ve bu konuda hesapları olmayan biri oluyor.

Bu nedenle yatın donatanı ya da donatanın uygun bulduğu bir yetkili kaptanın tek muhatabı olmalıdır; bunun dışındakiler Yatta misafir olarak algılanır ve onlardan da misafire uyan davranış biçimi ile davranmaları beklenir. Bu düzeni kuramayan ve donatanın kim olduğu konusunda belirsizliğin hüküm sürdüğü yatlarda kaptanın düzgün, kurallara uygun, huzurlu, hesaplarını doğru açıklayabilen ve yat planlamasını doğru yapabilen birisi olması mümkün olmadığı gibi, bu belirsizliğin yaşandığı sürece de yatın doğru personel ve kaptanla da donatılma imkanı yoktur.

Bu önemli detayın yat yönetimindeki hiyerarşiyi kötü yönde etkilediği ve doğru kaptan bulamadığını düşünen yat sahiplerinin yatlarından soğudukları o çok severek aldıkları veya yaptırdıkları yatlarına uğramadıkları, zaman içerisinde yatı ve personelini yük olarak gördükleri ve bu kadar zaman ve para harcayarak hayallerini süsleyen yatları hiç pahasına ellerinden çıkardıkları görülmüştür.
Bu nedenle kaptan seçmedeki incelikleri bilmeyenlere hiç olmazsa bu işleri meslek edinmiş kaptan ve personelini takip eden ve yanlış yapmamaya çalışan acentalara danışmaları ve kaptanlarını onların deneyiminden geçmiş ve onayını almış iyi referanslı ve kifayetli olduğundan emin olduklarından seçmelerini tavsiye ediyor, kaptanı deneme ve yeterliliklerini bu acentalara bırakmalarını salık veriyoruz. Bilindiği üzere bu konu yurt dışında tamamen bu işi yapan acentalar tarafından yönlendiriliyor ve yanlış referansla gelen personelin yeniden iş bulma şansıda yapılan yanlışa ya da sayısına göre iyice azalıyor.