Yat yapım kontrolörü( supervizor ) kimdir

Supervisor diye adlandırılan kaptanlar, denizlerde yetişmiş, yıllarca denizciliğin her kademesinde çalışarak zor şartlarda kazandıkları tecrübe ve deneyimler ile olduğu kadar, geçmişte yapımında bulundukları yatların, tersanelerde edindikleri bilgilerin ve deneyimlerinin veya (refitting) yenilenen yatlarda bulunarak, yat dünyasında bulunmanın avantajı ile gezip gördükleri ve öğrendikleri yatların tecrübesine sahiptirler.

Öğrenme nedenleri, görmüş oldukları dışında meslek kabul ettikleri kaptanlığın gereği olarak yapılan yatların imalatında bulunarak karşılaştırma şanslarıdır. bilmeleri, tersane ortamında bulunmaktan ve meraklı olmaktan kaynaklanır. Her türlü işi erbabından öğrenerek  kendini geliştirmiş mesleğinin en üst sıralarında olduğu bilinen dürüst ve güvenilir kaptanlardır. yat yapım kontrolörü.Yada yat ekspertizi olabilecek kadar deneyimli güvenilir ve bilgilidirler

Tecrübeleri, benzer olaylarda onların hatırladıkları bilgidir, yanlışları erkenden görme özelliği ve önlem alma yetisidir, kullanım kolaylığını, pratik çözümleri, önceden gördüğü yatlarla pekiştirmiş teknolojiyi ve yat dizaynını, ırgattan, çapadan halat mahalline, hatta baba yerlerinden acil çıkışlara kadar bilen ve makine dairesindeki alanları en akıllıca ve ergonomik şekilde kullanımı için tavsiyelerde bulunabilirler. Yani denizdeki tecrübesinin yanı sıra yat yapımındaki detayları bilen, makine ve donamlarındaki teknik yeterlilikle, yatın yakıt tasarrufu konusunda ki bilgilerine kadar denemiş veya örneklerini başkalarında görmüş kişidir.

Bir yatın fiyatlandırılmasından en uç noktalardaki hata ve eksiklerine kadar görebilen  bilgi ve tecrübelerini yat yapımı sırasında, donatanın parasını, en doğru ve ekonomik şekilde kullanarak yatın yapımının zamanında bitmesini sağlayan ve imalat sırasında her safhada yapılan işlerin tamamını takip eden deneyimlerini, yapılan hataları zamanında tespit ederek, hem malzemenin hem de zamanın boşa gitmesini önleyerek donatanın çıkarları doğrultusunda kullanan kaptanlardır.

Ülkemizde henüz yat yapımında bilgilerinden yararlanıldığı halde bunu bir tecrübe ve değeri karşılığında yapan ya hiç yada çok az kaptan vardır. Çok az olmalarına rağmen bu tecrübeyi mesleğin uzantısı ve bedeli ödenmesi gereken iş olarak ta görmezler. bu nedenle kaptanlığın ulaşabildiği son noktada olmalarına rağmen yat karada diye birde eksik ücret alırlar.

Biz mesleğimizin değerlerini de bilen ve kendisine emanet edileni sonuna kadar donatanın hakları doğrultusunda kullanan ve karşılığında hak ettiği değeri alan, yaptığı işin donatan tarafından anlaşılmasına da yardımcı olarak tecrübeyi sıradan görmeyen kaptanlara sesleniyoruz. Bilgileri kıymetlidir.  Günümüzde  yat yaptıran her yat sahibine de  tavsiyemiz mutlaka supervizor yani yat yapım kontrolörü ile çalışmalarıdır.

Bu tecrübeli (supervizor) kaptanlar yapımında bulundukları yata yapılan işlerden hem para hem de zaman  tasarrufu sağlayarak. yat sahibini yapılacak yanlışlardan ve geri dönüşümü sırasında büyük paralara mal olabilecekleri yanlışlardan koruduğu gibi donanımlardaki kaliteli ve  piyasanın en uygun fiyatları bulmaları ile büyük ölçüde tasarruf sağlarlar.

Unutulmamalıdır ki  yat yapımında her iki taraf çıkarlarını kollamak zorundadır. tabii taraf derken bir tarafı donatan yani yat sahibi kabul edersek diğer taraf elbette tersanedir. bu nedenle bu tecrübeli kaptanlar bulundukları tarafın haklarını kollamak üzere çalışırlar. ve karlı olan taraf daima donatandır.  Yabancı ülkelerde bu usul artık oturmuş ve yat kızağa konmadan önce supervizor kaptan anlaşarak onun tavsiyesi dikkate alınarak işe başlanılmaktadır.

NE İŞE YARAR

İlk sahip için yapılan yatlarda veya   yenilenen yatlarda donatanın çıkarlarını;  imalata başlamadan evvel kollayarak, yapılan işlerin doğru ve yeterli malzemelerle yapıldığını takip eder. Yapımdaki aksaklıklar için tersaneyi uyararak, malzemeyi ve zamanı doğru ve ölçülü kullanıp olabilecek aksaklıkları ve zaman kaybını ve dolayısı ile para kaybını yat sahibi  adına takip eden kişidir. ve bunlar içinde yukarıda tarif ettiğimiz kaabiliyet, beceri, tecrübe ve yetkilerle donanmıştır.

Yatın yapımından sonuna kadar müşahade altında tutar ve geri dönüşü çok pahalıya mal olabilecek aksaklıkları önceden önler ve yattaki tüm boş alanları akıllı ve işe yarar hale getirir makine dairesi yerleşimin de en uygun ve kullanılır halde yerleşimini sağlar .makinelerin yata en uygun olanlarını seçmede yardım ederler.

NASIL ÇALIŞIR

Supervizor  kaptan yatın kızağa konulmasından evvel donatan ile tersane  arasında yapılan toplantı ve kontrat sırasından itibaren tüm, konuşulan ve üzerinde mutabakata varılan aşamalarda bulunur  ve takip eder bu  konuyla ilgili olarak patronunu nu uyarır. kontratın bitimi ve yatın kızağa konulmasından sonra düzenli olarak yatın başında bulunarak her aşamada yapılan her işi ve konulan her türlü ekipmanın alımından yerine yerleşimine kadar takip ve müşahade eder.

zamanın ve paranın en idareli şekilde kullanımı için, malzeme alımında hem zamanında hem de muadil kalitede olan benzerleri arasından fiyatları en uygun olanlarının  kararlarını  verebilir. Uygulama sırasında yapılan yanlışların düzeltilmesini tersane den isteyebilir. donatan ile tersane yönetimi arasındaki koordinasyona da yardımcı olarak patronunun anlamadığı ve karar vermek zorunda olduğu konularda alternatifler yada doğru gerekçeler sunarak yardımcı olur .

Süpervisor İmalat sırasında yapılan her işten haberdar olur yat kızağa konduktan sonra kontrolör kaptan sürekli olarak ya da düzenli aralıklarda yatın imalatını ve testlerini kontrol eder ve bu kontrol sonuçlarını doğru olduğuna emin olduktan sonra donatana yönlendirir.

Aynı şekilde malzeme alımı için fiyatlarının araştırmasını yapar ve doğru olan malzemeyi birkaç alternatif olarak donatanın beğenisine ve onayına sunar. Yat ta yapılan ve yapılacak her işten haberdar olur, ve özellikle mobilya dizaynında işlem yapılmadan patronun onayını alarak beğenilmeyecek yerlerin tekrarından korur, zamanı kısaltır.

HANGİ İMKANLARLA DONATILIR

Daha öncede bahsinde bulunduğumuz gibi yat yaptıran (donatan) yatın yapımına karar vermeden önce süpervisor yani yat imalat kontrolörü  ile anlaşır ve yatın hangi amaca yönelik olduğunu ,hangi nedenler için istediğini, yatını VIP  misafirlere mi yoksa sadece ailesi için mi kullanacağını, kaç kabine ihtiyaç duyduğunu, özel yada kiralama amaçlı olup olmadığını, veya dünya pazarına sunarak, gerekirse satmayı  düşünüp düşünmediğini, supervisor  kaptana anlatır.

Doğru kabin, boy konusunda ve gövde malzemesi konusunda mutabakata vardıktan sonra kaptan bir ön araştırma yaparak imalat için en doğru ve uygun tersaneler bularak donatana alternatif sunar ve kendi tecrübeleri ile donatanı yönlendirir.

Donatan yatın yapımına hangi tersanede karar kılmışsa, yakınlarında bir semtte supervizor kaptanına kalacak yerini tutar, ve tüm ihtiyaçlarını karşılar, ve ulaşım için bir araç sağlar. tersane ile anlaşması sırasında donatanın adına takip edeceği tüm işler için kontratta yer alır yada ayrı bir yetki ile donatılır ve bu yetkide tersane yönetimine bildirilir.

NASIL ÜCRETLENİR

Yat imalatlarında süpervisor kaptanın ücreti yapılan yatın maliyeti üzerinden hesaplanır Maliyetin %  5 kadar ücretlenen kaptanın, kalacak yer, araç ve yakıtı ayrıca yiyecekmasrafları ve yat için alınacak malzemeler için araştırma uçak masrafları otel masrafları da donatan tarafından ödenir

Başlangıçta ücretlerinin yüksek görünmesine karşın yatın bitimine kadar yaptıkları ile kendi ücretini bilgisi ve tecrübesi ile kazandığı  zaman ve nakitle kazanır. yani başka deyişle kendine ait ücreti donatanın parasını ve zamanını tasarruf ettiği ve kazandırdıklarından çıkarır. ve donatana yük olmaktan çok donatanın yükünü hafifleten ve yapım aşamasındaki stresi donatana yansıtmayarak böylelikle hem para hem zaman tasarrufu yaparak kazandığını fazlası ile hak eder.