Denizci Nasıl Olmalıdır Denizci Nasıl Olmalıdır

Denizci nasıl olmalıdır? adı itibari ile önemsiz gibi görünen yatlarda çalışan gemiciden beklenenler az değildir. Maalesef denizciden çok şey bekleyenler maaş konusunda yeterince cömert değildir buna rağmen beklentiler o genç denizcilerin her zaman kapasitesi üstündedir. Bunun birinci sebebi meslek silsilesinin bu yoldan geçmesi, ki öğrenmeyen ve kendini becerisi ile gösteremeyenler yeniden iş bulma şansını kolay kazanamazlar. İkinci sebebi ise denizci enflasyonudur, bol miktarda bulunabilen denizci maalesef avrupalı meslektaşları kadar şanslı değildir. Buna rağmen vefakar becerikli dürüst, çevik, çalışkan ve sadakatlidir zira kaptanları böyle seçer ve denizci olarak yetiştirir onları.

Denizci Yatın güvenliği ile sorumlu olduğu kadar yatın dış temizliğinin ve yolcuların selameti için sürekli görevli ve yardımcıdır. Günlük olarak yatın dış cephesinin nemini alır yıkar ve kurutur gereğinde aşçıya gereğinde hostese ve çarkçıya yardımcıdır ve zaten manevralarda kaptanın yardımcısıdır her şartlarda geminin demirdeki pozisyonunu kollar ve değiştiği anda haber verir.

Yolcuların yüzerken yattan uzaklaşmaları halinde onların uzaktan kollayanı ve gözcüsüdür. Ayrıca yattaki botların varsa jet ski lerin hazırlanması ve temizliği ile görevlidir. Manevralarda kaptanın göz ucunda dolaşan gerekli durumlarda hazır olan dışarıdan yata gelebilecek her türlü tehlike için dikkatli ve gözü açık yardımcı personeldir. – Denizci Nasıl Olmalıdır?

Denizci Nasıl Olmalıdır?

Gemicinin çalıştığı esnada bu iş benim işim değildir diyebileceği bir iş olmaz. Gereken yerde lazım olan her yerdedir. bu sebeple çok ezilir ama denizciliği böyle öğrenir, her kademeyi ve her görevi bilmek ve fikir sahibi olması gerekir. Zira denizde yapılacak yüzlerce kalem iş için ayrı personel taşıma şansı yoktur. Aldığınız personelin birçok işe yeteneğinin olması gerektiği gibi bu gemicilerin güçlü, çabuk, korkusuz, deniz tutmayan, becerikli, temiz, düzenli, ahlaki ve insani değerleri yüksek, sır saklayabilen ve itaatkar olması da aranır.

Bu arada gemi içindeki hiyerarşiye ayak uydurabilen, saygılı ve özverili olmalıdır ayrıca kaptan denizcisini meraklı ve soran, ilgilenen, öğrenmeye meyilli biri olarak görmek ister. Tabii bütün bunlar denizi sevmek ve yaptığı işi meslek olarak ta görmekle olur. Görüldüğü üzere bir gemiciden beklenenler bunlar olduğu gibi uzun çalışma saatlerine hazır ve sabırlı olmaları gerekir.

Bildikleri asla kendine yetmeyen, gelecekte kaptan adayı olarak istekli ölçülü ve saygılı olmaları, öğrenmelerindeki sürati artırır ve dikkat çeker. Sadakatli  olmaları ve yaptıkları işi benimsemeleri kaptanların en önem verdikleri sebeplerdendir. Doğru olmaları ve güvenirlikleri iş bulma konusunda avantajlı olmalarını sağlar. Referanslarını kaptandan aldıklarını unutmamaları ve bunu dikkate almaları gerekir. Belki meşakkatli ve sabır isteyen bir süreçtir öğrenmeleri, ama işte kaptan olmadaki sır da buradadır kaptanlar bu süreçte sabır gösteren ve itaatkar olduğu kadar sadık olmalarını da bekledikleri denizcilere bu şansı verirler. – Denizci Nasıl Olmalıdır?