Kaptanın Yeri ve Önemi Kaptanın Yeri ve Değeri

DONATAN VE KAPTAN UYUMU-KAPTANIN YERİ

Kaptanın Yeri ve Değeri; donatan bunca para ve zaman harcadığı yatını teslim edeceği  kaptanın önemini ve seçimindeki incelikleri bilmiyorsa, elbette ki ona gösterdiği itibar ve anlayış, dışarıdan bakıldığında kimsenin anlamadığı kadar silik oluyor. Yat, gulet, yelkenli vs… sahibi, kaptanına önce kendi gönlünde yer belirlemediği için, şirketindeki ve çevresindekilere karşı hangi seviyede tutması gerektiğini de umursamadığından, en kolay yol olan belirsizlik usulünü kullanarak kaptanını yatı ile baş başa bırakabiliyor. Eğer kaptan tecrübeleri ve ağırlığını hissettiremeyecek kadar yeni ve tecrübesizse, işe alınmadan önce kendi kurallarını anlatamayacak kadar öz güveni gelişmemiş ve kendini ifade edecek durumda değilse, tek şansının da anlaşılabilmek olmasını beklerse, işte o zaman kaptanın vay haline.

Bulunduğu yerdeki irtifası belli olmayan kaptan, sadece maaşını bekleyen çalışanlardan biri olarak kabul ediliyor. Zaten mal sahibinin vermediği değeri ve itibarı çevrede başka kim verebilir ki. Seviyesi ve yeri belirsiz kalan Kaptan’ın yönetimine, yat sahibinin dışında, aradaki müdürler, çalışanlar, aile efradı ve hatta misafirlerin de içinde bulunduğu farklı noktalar da komuta zincirine katılıyor. Gelen gidenin önem sırasını bile bilmeyen ve bu belirsizliği kime anlatacağını ve öğreteceğini de şaşıran kaptan, işte o andan itibaren ilk fırsatta başka iş arayan biri, yat sahibi de nerede nasıl denizde yalnız kalacağını bilmeyen ve bu konuda hesapları olmayan biri oluyor. – Kaptanın Yeri ve Değeri

Kaptanın Yeri ve Değeri

Bu nedenle yatın donatanı ya da donatanın uygun bulduğu bir yetkili kaptanın tek muhatabı olmalıdır; bunun dışındakiler Yatta misafir olarak algılanır ve onlardan da misafire uyan davranış biçimi ile davranmaları beklenir. Bu düzeni kuramayan ve donatanın kim olduğu konusunda belirsizlik hüküm süren yatlarda kaptanın düzgün, kurallara uygun, huzurlu, hesaplarını doğru açıklayabilen ve yat planlamasını doğru yapabilen birisi olması mümkün olmadığı gibi bu belirsizliğin yaşandığı sürece de yatın doğru personel ve kaptanla da donatılma imkanı yoktur. – Kaptanın Yeri ve Değeri

Bu önemli detayın yat yönetimindeki hiyerarşiyi kötü yönde etkilediği ve doğru kaptan bulamadığını düşünen yat sahiplerinin yatlarından soğudukları o çok severek aldıkları veya yaptırdıkları yatlarına uğramadıkları, zamanla içerisinde yatı ve personelini yük olarak gördükleri ve bu kadar zaman ve para harcayarak hayallerini süsleyen yatları hiç pahasına ellerinden çıkardıkları görülmüştür. – Kaptanın Yeri ve Değeri

Bu nedenle kaptan seçmedeki incelikleri bilmeyenlere hiç olmazsa bu işleri meslek edinmiş kaptan ve personelini takip eden ve yanlış yapmamaya çalışan acentelere danışmaları ve kaptanlarını onların deneyiminden geçmiş ve onayını almış iyi referanslı ve kifayetli olduğundan emin olduklarından seçmelerini tavsiye ediyor kaptanı deneme ve yeterliliklerini bu acentelere bırakmalarını salık veriyoruz. Bilindiği üzere bu konu yurt dışında tamamen bu işi yapan acenteler tarafından yönlendiriliyor ve yanlış referansla gelen personelin yeniden iş bulma şansıda yapılan yanlışa ya da sayısına göre iyice azalıyor. – Kaptanın Yeri ve Değeri

Türkiye’de ilk kez yat personeli sayfasını ciddi şekilde yapan ve iyi bilinen kaptan ve personeli elinde bulunduran ve gönderdiklerini takip ederek yetişmelerine de yardımcı olan tek sorumlu olarak çalışan acenteye dikkatinizi çekmek istiyoruz personele ihtiyaçları olanların bu acentenin tavsiyelerine ve personeline itibar etmelerini tavsiye ediyoruz. Kurduğu sistem ile hem personelini yetiştiren hem de yat sahibini yetersiz ve henüz pişmesi gereken kaptanlardan kollayan hem de personeli de yat sahiplerine karşı koruyan tutumu ile takdir ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. – Kaptanın Yeri ve Değeri