Kaptanlar ve VIP Misafirler Kaptanlar ve VIP Misafirler

Kaptanlar ve VIP Misafirler

Kaptanlar ve VIP Misafirler; ülkemizde yeni gelişmekte olan ve ayrı bir meslek dalı olarak kabul edilen yat kaptanlığı ve önemi henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Bu mesleğe guletlerde yetişerek başlayanları biz yine de şanslı sayıyoruz. Şekli ile kısmen yatlarda çalışırken öğrendikleri, konu ile alakalı bir okul gibi kaptanları eğitmiştir.

Yıllardır bu konuda eğitim verecek bir okulunda olmaması potansiyel değerlerimizi genetiği denizcilikten gelen, ama eğitim için okul görmeden yetişen eksik kaldıkları konularda örneği olmayan denizciler olarak yat dünyasında bulunuyorlar. Yaptıkları iş itibarı ile ülkemizde yapılan yat turizmini bu zamana kadar bildikleri kadar omuzlamış ve gulet turizmine yeterli eleman yetiştirmişlerdir ancak söz konusu kaptanların yurt dışındaki iş fırsatlarına cevap verecek kapasitede olmaları bu işin eğitimi ile olur diye düşünüyoruz. Temel itibarı ile 7 yıldızlı bir otel lüksü sağlayan yat servisi için mega yatlar da, guletlerden yetişmiş kaptan olarak kifayetli olmak hayalden öteye gidemez. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Bu meslek dalı, kaptanların kendi gayretleri ile bir seviyeye getirilmiştir. Yat turizmini kendi imkanları ile öğrenmeye çalışanlar, yabancı yatlarda da çalışarak tecrübelerini artırmışlardır. Türkiye de VIP misafirlerle çalışma imkanı bulmuş bazı kaptanlarımızın, kendi imkanları ile öğrendikleri eksik te olsa belki kendilerine yeten ama  başkasının işine yaramayan bilgiler olarak kalmış ve sonraki nesillere geçecek bir kaynak olamamış, her biri değer olan değerli ama eksik kaptanlarımızın bilgisine sunma imkanı da bulunamamıştır. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Kaptanlarımız da iyi kaptan olmayı, sahiplendikleri yatın dümeni yelkeni, makinası ve onlara ne kadar hükmettiklerini yeterli sayarak zaman içinde kendilerini yetiştirme şansını da bulamamışlar ve guletlere mahkum kalarak mesleğin nimetlerinden yeterince faydalanamamışlardır. Halbuki yat kaptanlığı Avrupa’da ve Dünyanın diğer ülkelerinde ciddi paraların kazanıldığı, çok prestijli bir iştir. Biz ülkemiz denizcilerini maalesef bu meslekte yetiştirmek için çok geç kaldık. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Ülkemiz denizcileri geleneklerinin kendilerine verdiği misafire hürmet anlayışını temel kabul ederek ellerinden geldiğince yatlara gelen misafirlere hizmette kusur etmemiş bildiğinin en iyisini yapmaya çalışmışlardır. Ancak bu meslekte gelişmiş ülkelerin yatlarında çalışma şansı bulamadıklarından  öğrendikleri ile ancak ülke içindeki yatlarda çalışabilme şansına sahipler. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Ama bahsettiğimiz manada VIP servisini, lüks veya mega yat kaptanlığı ve yönetimini bu servisin gerektirdiklerini mesleğimiz için  tam olarak bilen ve bilgisini de başkaları ile paylaşan henüz ne okul nede bilen bir kaptanın yardımı yoktur. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Bu nedenle bu eksiği tam olarak bilen ve müfredatına bu bilgileri içerir bir kurs yada okulun eksikliğini belirtmek isteriz. Aksine mantar gibi sanki gerçek manada yat kaptanı yetiştiren okullar varmış gibi ve 3 aylık kurslarla yetiştirdikleri kaptan olmuş gibi davrananlar, bu vesile ile mevcut yat kaptanlarının değerini de düşürerek yurt dışında itibar edilmez kaptan ve denizciler olarak değerlendirilmelerini sağlamışlardır. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Bu arada, bu konuyu bilen arkadaşlarımıza kaptanlarımıza sözümüz yok. ama ne kadar bildiğimiz değil ne kadar öğretebildiğimiz önemli ise, bilenlerin de öğretmek sorumluluğu ile her kaptanın elinden geleni yapması gerekli olduğunu düşünüyorum, yaşadığımız vatana olan borcumuzdur. Görevimiz yatlarda her türlü üst düzey yaşamı çokta zorlanmadan hem prestijli hem de sıra dışı ve rahat yaşadığımız bu hayatı bize sağlayan mesleğimize vefa borcu ve sonra gelen nesillere kılavuz olmanın vatan adına mecburiyetidir. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

O halde bildiğimiz kadarını öğretmek için çabalayacak ve bilmediklerimizi öğrenerek doğru kaptan olma yolunda eksiklerimizi tamamlayarak dünyadaki yat sektöründe hak ettiğimiz yerlerde bulunacağız. Kimsenin alınmasına gerek yoktur bizim amacımız gördüklerimiz doğrultusunda bu mesleğin ne kadar itibarlı ve kazançlı olduğunu yeni nesillere anlatmak ve onların bu konudaki eksiklerine dikkat çekmektir. Burada dile getirdiğimiz bu eksiğe, yaşayan ve tecrübe eden kaptanlarımıza da bilgilerini paylaşmak düşer. Yanlarına aldıkları personeli iyi yetiştirmek ve yetiştirdiklerini de buldukları doğru işe yönlendirmek düşer. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Amacımız bu konuda her bilene ve öğretene ihtiyacımız olduğu gibi bizim başlattığımız bu bilgileri toplama ve literatüre mal etme şevkimizin başkaları tarafından da devamıdır. Gördüğümüz en büyük eksikliklerin başında dil sorunu olduğu gibi doğru personeli elde tutma zorluğu gelmektedir. Aslında zaten sahip olduğumuz potansiyeli küçük rötuşlarla düzelterek, öğreterek kaptanlarımızı dünya yat personeli sıralamasında üst sıralara layık oldukları yere çıkmalarını sağlamaktır. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Yatlara gelen üst düzey protokol ve zengin misafirlere alışık oldukları şekli ile hizmet eden personel bularak bu konudaki eksiği gidermek önemli bir ayrıntıdır. Ancak bu personeli bulmakta bilgi işidir. organizasyon ve yiyecek içecek konusundaki bilgilerimiz kısmen kifayet ediyor ama bunların bulunabileceği yerleri bilmek veya tedarikli bulunmak kaptanın sorumluluğundadır. Gerçi kaptan, yabancı yatlarda bu işler için yardımcı olarak birini daima yanında bulundurur ama ülkemizde maalesef hizmet personelinin bile iş devamlılığı yok bu personeller seferlik olarak alınıyor. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Henüz bu konuda VIP müşteriye hizmet eden Savarona’nın dışında adına mega yat diyen ancak gulet zihniyeti ile hizmet edebilecek kadar bile bilgiden yoksun boyları 40m üstünde birkaç yat daha bulunmasına rağmen, ancak kiraya veren sahiplerinin zihniyeti, yatın üstünde VIP misafirlere hizmet verecek personeli sürekli bulundurma ve eğitme eğiliminde değil. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Personel istihdamının bile son anda tamamlandığı yatlarda olabilecek eksikleri tamamlama arıza giderme ve bunlar için hazır yedek parça bulundurmak bile zamanla oluşan tecrübeli ve bulunduğu yattaki eski personele münhasır işlerdir. Yeni personel ise her zaman işin devamından şüphe duyan hem kaptan hem de personel uyumu için bir müddet şüphe duyan kişidir bu oluşum zaman içerisinde yerine oturur. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Örnek vermek gerekirse donatan tarafından sorunsuz olduğu kabul edilen ama doğru çalışmayan klima sistemlerinin verebileceği bir arıza tatile gelmiş misafirlerin tatilini aksattığı gibi, tüm kabini alt üst ederek arızayı bulmak adına tamire çalışmak ve sıcaktan tatili kabusa dönmüş misafirin memnun olmasını beklemek hem misafirlere hem onca emeği heba olmuş personele ve zor durumda kalan kaptana eziyettir ve işte bu anlayışla da VIP misafir ağırlanmaz. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Sezona hazır olacak yat her şeyi ile denenir personel zamanında alınır ve birbirine uyumu sağlanır. personel kendi işine yetebildiği kadar kalan zamanında diğer arkadaşlarına da yardımcı olur. Her personel sadece kişisel işinden sorumlu değildir bu takım çalışması gerektiren bir iştir ve bunun için ise personel uyumu için zaman gerekir. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Aşçı çok önemlidir ve sahip olduğu yeteneklerin dışında dünya mutfaklarından örnekleri bildiği gibi diyet için kalori hesabına kadar geniş bilgi yelpazesine sahip olmalıdır. Tabii bunların tamamı için yat sahibinin zihniyetinin bunu anlayacak bilgisi ve uygulamak için kaptana vermesi gereken yetki ve kolaylığın sağlanması gerekir. Son anda iyi aşçı bulmak için uğraşmak ve personeli tamamlamak için tırmalamak  ve bir araya gelen personelle de mükemmel servis beklemek ne kadar doğru olur takdirini size bırakıyorum. – Kaptanlar ve VIP Misafirler

Burada bu eksikleri muhtelif bölümlerde vermeye çalıştık ama yeniden toplayıp öz hale getirmeye çalışırsak, Öncelikli konularımız, motor yatlarda ve yelkenli yatlarda kaptanlık ve eksikleri, VIP müşteri nedir nasıl hizmet bekler ne harcar, nasıl memnun olur, neden memnun olmaz, nelerden kırılırlar ve tahayyülün üst sınırı nedir, nasıl korunurlar. Medya ile ilişkileri ve kaptanın kendi ülkesini pazarlamadaki becerisi, gelen misafirlerin ülkeye gelişinin devamını sağlamak ve gelen misafirlerin tanıdıkları, iş çevresi ve ailesini kaptanın kendi ülkesine yönlendirmesi hem tecrübe hem de beceri ve ihtimam işidir ve bunları öğrenmek ya tecrübe edilerek yıllara yayılan bir süreci gerektirir yada bu konuların ders olarak personele navigasyon derslerine verildiği kadar önem verilmesi ve ciddiyete alınması ile olur. – Kaptanlar ve VIP

Misafirler

VİP tabir ettiğimiz misafirlerin günlük harcamaları çok yüksektir. Bunun anlamı kaptanın her an organize etmek zorunda olduğu bir isteğin veya hareketin başlangıcı olabileceğidir. Bunun için donanımlı olmalı ve bulunduğu ülkenin imkanlarını iyi bilmelidir. Gönlümüz konuyu özümsemiş bilgisi kültürü ve tecrübesi ile bilgilerini kendisine saklamayan gönlü deniz yat kaptanlarımızı bildiklerini paylaşmada cömert olmaları ve bu şekilde yat personelinin eğitiminde yardımcı olmasından yanadır. – Kaptanlar ve VIP Misafirler