Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri ; denizlerimizin alımlı güzelleri, marinaların gururu ve onları süsleyen göz alıcı pahalı ve bu sınırı olmayan hayal dünyaları, göz kamaştırıcı ışıkları ile su üstü perileri gibi salınan, uzaktan görenlerin ortak rüyası, denizdeki sanat eserleri desek abartmış olmayacağımız, manası ile el emeği ve göz nuru dediğimiz, bu pahalı oyuncakları sevk ve idare edendir. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Bu yatların bakımını yapan her şartlarda hazır tutmaya çalışan, sonrada bu altın kafeslerde çalışarak, bu pahalı emanetleri mal sahibi adına kollayan sorumlu kişidir. Bir başka deyişle insan ömrünün çok az insana nasip ettiği, hayal edip yapımını gerçekleştirebildiği bu hayal dünyalarının emanetçisi ve yöneticisidir kaptanlar. Yat Kaptanı, Her türlü kanuni ve mesleki sorumluluğu alarak bu görevi üstlenen, himayesinde ki personelle yat sahibi ve misafirlerini ağırlayan yönetimdir, onların çok özel anlarını ya da tatillerini hiçbir aksaklığa mahal vermeden tamamlamaya çalışan, çalıştığı yat sahibinin olduğu kadar personelinin ve misafirlerinin de güvenliğini deniz de ve misafirler dışarı çıktıklarında karada da koruyabilmelidir. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Misafirlerin bilmedikleri bölgelerde ön bilgisi ile yardımcı olmalı, olabilecek risklere karsı onları uyarmalıdır. yatın sorumluluğu sebebi ile hem yat sahibine, personeline ve misafirlerine karşı son derece itinalı olmalıdır. Tabii bütün bu sorumlulukları alabilmek için çok iyi yetişmiş iyi bir denizci ve gezdirdiği bölgede tecrübeli olmalıdır. kıyıları iyi tanımalı, misafirlerini gezdirirken hava raporlarını takip ederek, denizin olumsuz hava şartlarından misafirlerin etkilenmesine müsaade etmemelidir. Eşsiz damak lezzetleri için kumanyasını tedarikli tutmalı, elinde yeterli ve yetenekli aşçı bulundurarak bu güzellikleri zenginleştirebilmelidir, bulunduğu yöreyi iyi bilmeli, hem rehberlik hem mihmandarlık yapabilmelidir. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Bu arada misafirlerin  sürpriz istekleri de kısa zamanda organize edip bulmaya çalışarak imkanlarını genişletmeli, ön bilgilerle onlara yardımcı olmalıdır. Gezdirdiği koylarda ki yat yoğunluğunu bilmeli ve buna göre rota çizmelidir. Kaptan denizin üstünü bildiği kadar altını da bilmelidir, en nadide ve en korunaklı yerlere ve koyları demir yeri olarak seçerken tereddütsüz ve iyi bir navigatör olmalıdır. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Çalışan personele rağmen yatta misafirlere gözden uzak onlara özel alanlar bırakabilmeli, misafirlerin mahremiyetini ve yalnız kalma isteklerini söylemeden anlayabilen ve organizasyonu iyi zamanlayabilmelidir. Halkla ilişkileri bilmeli ve bu vesile ile personel ve misafirler arasındaki koordinasyonu sağlamalı bir kaptana yetecek kadar iyi bir rehber, makine dan anlayacak kadar makinist, hatta iyi bir aşçı bulundurabilmek ve onun yeteneklerini anlayabilecek kadar yeterli mutfak ve servis bilgisine de sahip olabilecek kadar işine hakim olmalıdır kaptan. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri Hakkında

Yatın içerisinde oluşabilecek aksaklıkları eksiklikleri ve arıza, bakım planlarını mal sahibinin yat içindeki dinlenme zamanına getirmeden, yatın dışında ve mümkün olduğu kadar kısa, net ve anlaşılır şekilde dile getirmeli, yat sahibinin düşlediği dinlenme sırasında kesinlikle olumsuzlukları ve eksiklikleri ortaya getirerek mal sahibinin o sınırlı zamanını ve yat içindeki yaşamı olumsuz yönde etkilememelidir. Ayrıca bu pahalı sanat eserlerini kollamak ve sürekli en iyi görünümde tutmak için boyadan, vernikten, pastadan ve bunların tamirlerinden anlayabilmelidir. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Tehlike durumunda kullanılacak ekipmanların ve bunu kullanacak personelin görev yerlerini ve can kurtarma ekipmanlarını her şartlarda kullanabilecek kadar öğrenmesini sağlamalıdır. Yat yönetimini gerektiği gibi mümkün olan en akıllı ekonomik şekli ile idame ettirmeli sorumlu olduğu kadar yatın harcamalarına azami dikkat etmeli ve hem donatanın haklarını hem de çalıştırdığı personelin haklarını da donatana karşı koruyabilmelidir. Personelini çeşitli deniz şartlarında gereksiz yere riske atmadan onların kendine emanet olduğunu bilen kişi olmalıdır kaptan. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Kendisine duyulan saygıyı hak etmeli, dalkavuklara taviz vermemeli hak ettiği saygıyı yat ve konusuna hakimiyeti ile ve personeli koruyan baba tavrı ıle hak etmelidir. işini iyi bilmediği için hiyerarşinin arkasına sığınarak sağlamaya çalışan bir kaptan uzun süre lider olma sansına sahip değildir. denizi, denizciliği ve konusuna hakimiyet için gerekli bilgileri diğerlerinden fazla bilmeli tecrübesi nedeni ile saygıyı hak etmelidir. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri

Görüldüğü gibi yat kaptanı olarak donanmış olmak az şeyler değildir. tabii bütün bunları öğrenebilmek ve meslek kalitesini elde etmiş olmak için yıllar gerekiyor. Yukarıda yazılanları açıklamamızın asıl nedeni bu işi yapan kaptanlardan neler beklendiği anlatmak ama bu yeteneklere sahip olan kaptana da gereken itibar ve yetkinin verilmesini sağlamak içindir. Yazdıklarımızdan umduğumuz kaptanların hak ettiği seviyeye gelmek için hangi konulara hakim olmaları gerektiğini, tecrübe ve öğrenmek zorunda oldukları için geçen zamanı, kaptan sıfatını hak edenlere de verilen yetki ve emanet in onları yat sahibi olan ailenin adeta ferdi olarak görebilmeleri içindir.

Kaptana hak ettiği saygıyı ve değeri yat sahibi bizzat kendi göstermeli aile efradı ve dostlarına bunu bilinçli olarak göstermelidir. – Yat Kaptanları ve Yeterlilikleri