Yat sahibi, kaptan ve özgüven.

Donatan sayısız para ve zaman harcadığı yatını teslim edeceği kaptanın önemini ve seçimindeki incelikleri bilmesi gerekir.  seçtiği kaptanın mesleğinde kendileri tarafından  seçilecek kadar iyi tecrübeli ve bilgili olduğunu unutmamalı elbette ki ona gösterdiği itibar ve anlayış, seçilen kaptanı ailenin ferdi  olarak görmeli bu ölçüde itibar etmeli ve saygılı olmalıdır.

Eğer kaptanın yat içindeki sosyal durumu   misafirlerin gözünde  kimsenin değer vermediği kadar kadar silik hatta her misafirin kendine göre emirleri ve paylamaları ile hizmetli sıfatına sokarsanız, kaptana mahsus öz güvenin erozyonuna sebep olursunuz.  bu güveni kaptana ve kaptan için kendi çevresine  göstermeyen yat sahibinin, kaptanından her şeyi doğru  yapmasını beklemesi mümkün olmadığı gibi, kaptanında kendini geliştirmesi  mümkün değildir.

Yat sahibi, kaptanına önce kendi gönlünde yer belirlemelidir, şirketindeki, çevresindeki ve aile içerisindeki şahıslara karşı kaptanına davranış biçimini gösterdiği itibar ile belli etmelidir. Kaptanını hangi seviyede tutması gerektiğini bilmeyen yat sahipleri en kolay yol olan belirsizlik usulünü kullanarak, kaptanını yatı ile baş başa bırakmamalıdır. Eğer kaptan tecrübesizliği yüzünden  kendi ağırlığını hissettirmeyecek kadar acemi ise, veya  bunları gösterecek kadar zamanı yoksa işe alınmadan önce denizcilik kurallarını ve istediği düzeni kurmak için gerekenleri anlatamayacak  kadar öz güveni gelişmemişse bu oluşumu beklemek ve oluşturmak yat sahibine düşer.

özellikle yat sahibi düzeni ve disiplinini kaptanın dışında 3. şahıslara bırakırsa yatınız da hiç bir zaman oluşmayan disiplin ve hiyerarşi ve ona bağlı olarak yönetim zaafa uğrar. kaptan ise şansının yat sahibi tarafın dan anlaşılabilmek olmasını beklerse, işte o zaman kaptanın vay haline.

Bulunduğu yerdeki irtifası belli olmayan kaptan, sadece maaşını bekleyen çalışanlardan biri olarak kabul edilirse, yat sahibinin vermediği değeri ve itibarı başka kim verebilir ki. Seviyesi ve yeri belirsiz kalan kaptan ın yönetimine, yat sahibinin dışında, aradaki müdürler, çalışanlar, aile efradı ve hatta misafirlerin de içinde bulunduğu farklı noktalar da komuta zincirine katılıyor olursa, hiç bir zaman istediğiniz kalitede bir kaptana sahip olamazsınız.

Gelen gidenin önem sırasını bile bilmeyen ve bu belirsizliği kime anlatacağını ve kime dert yanacağını  de şaşıran kaptan, işte o andan itibaren ilk fırsatta başka iş arayan biri, yat sahibi de nerede nasıl  denizde yalnız kalacağını bilmeyen biri oluverir.

Bu nedenle yatın donatanı ya da donatanın uygun bulduğu bir yetkili kaptanın tek muhatabı olmalıdır; bunun dışındakiler Yatta misafir olarak algılanır ve onlardan da misafire uyan davranış biçimi ile davranmaları beklenir. Bu düzeni kuramayan ve donatanın kim olduğu konusunda belirsizliğin hüküm sürdüğü yatlarda kaptanın düzgün, kurallara uygun, huzurlu, hesaplarını doğru açıklayabilen ve yat planlamasını doğru yapabilen birisi olması mümkün olmadığı gibi, bu belirsizliğin yaşandığı sürece de yatın doğru personel ve kaptanla da donatılma imkanı yoktur.

Bu önemli detayın yat yönetimindeki hiyerarşiyi kötü yönde etkilediği ve doğru kaptan bulamadığını düşünen yat sahiplerinin yatlarından soğudukları o çok severek aldıkları veya yaptırdıkları yatlarına uğramadıkları, zaman içerisinde yatı ve personelini yük olarak gördükleri ve bu kadar zaman ve para harcayarak hayallerini süsleyen yatları hiç pahasına ellerinden çıkardıkları görülmüştür.
Bu nedenle kaptan seçmedeki incelikleri bilmeyenlere hiç olmazsa bu işleri meslek edinmiş kaptan ve personelini takip eden ve yanlış yapmamaya çalışan acentalara danışmaları ve kaptanlarını onların deneyiminden geçmiş ve onayını almış iyi referanslı ve kifayetli olduğundan emin olduklarından seçmelerini tavsiye ediyor, kaptanı deneme ve yeterliliklerini bu acentalara bırakmalarını salık veriyoruz. Bilindiği üzere bu konu yurt dışında tamamen bu işi yapan acentalar tarafından yönlendiriliyor ve yanlış referansla gelen personelin yeniden iş bulma şansıda yapılan yanlışa ya da sayısına göre iyice azalıyor.