Yat Yapım Kontroloru Kimdir Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

Yat Yapım Kontrolörü Kimdir? Supervisor diye adlandırılan kaptanlar, yıllarca denizciliğin her kademesinde çalışarak zor şartlarda kazandıkları tecrübe ve deneyimlerini, imalatında bulundukları yatların ortaya çıkması sırasında, kullanarak imalat sırasında yapılabilecek hataları ve bu nedenle oluşabilecek masrafları önleyen kaptanlar veya işi yat imalatı olan mühendislerdir. Tersanelerde  edindikleri bilgilerin ve deneyimlerinin sonucunda elde ettikleri tecrübe bilgilerinin kaynağıdır. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

Meslek kabul ettikleri kaptanlığın gereği olarak yatların imalatında ve tamiri sırasında bizzat bulunarak karşılaştırma şanslarıdır. Tecrübeleri, tersane ortamında bulunmaktan ve meraklı olmaktan kaynaklanır. Tecrübelerinin ışığında, benzer olaylarda işlerini kolaylaştıran hatırladıkları bilgidir, yanlışları erkenden görme özelliği ve önlem alma becerisidir. Bu beceri ile kullanım kolaylığını, pratik çözümleri, önceden gördüğü yatlarla pekiştirmiş teknolojiyi ve yat dizaynını, ırgattan, çapadan halat mahalline, hatta baba yerlerinden acil çıkışlara kadar bilen ve makine dairesindeki alanları en akıllıca ve ergonomik şekilde kullanımı için tavsiyelerde bulunabilirler. Yani denizdeki tecrübesinin yanı sıra yat yapımındaki detayları bilen, makine ve donamlarındaki teknik yeterlilikle, yatın yakıt tasarrufu konusunda ki bilgilerine kadar denemiş veya örneklerini başka yerlerde daha önce görmüş kişidir. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

Bir yatın imalatı sırasında en uç noktalardaki hata ve eksiklerine kadar görebilir, bilgi ve tecrübelerini yatın yapımı sırasında, donatanın parasını, en doğru ve ekonomik şekilde kullanarak imalatının zamanında bitmesini sağlar eğer bitmeyecekse bunu mal sahibine bildirir. İmalat sırasında her safhada yapılan işlerin tamamını takip eden deneyimlerini, yapılan hataları zamanında tespit ederek, hem malzemenin hem de zamanın boşa gitmesini önleyerek donatanın çıkarları doğrultusunda kullanırlar. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

Ülkemizde yat yapımında bilgilerinden yararlanıldığı halde bunu tecrübenin ve bu tecrübenin değeri karşılığında yapan ya hiç yada çok az kaptan vardır. Çok az olmalarına rağmen bu tecrübeyi mesleğin uzantısı ve bedeli ödenmesi gereken iş olarak görmezler. Dolayısıyla kaptanlığın ulaşabildiği son noktada olmalarına rağmen yat karada diye üstelik eksik ücret alırlar. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

Biz mesleğimizin değerlerini de bilen ve kendisine emanet edileni sonuna kadar donatanın hakları doğrultusunda kullanan ve karşılığında hak ettiği değeri alan, yaptığı işin donatan tarafından anlaşılmasına da yardımcı olarak tecrübeyi bedavaya satmayan kaptanlara sesleniyoruz. Bilgileri kıymetlidir. Günümüzde  yat yaptıran her yat sahibine de tavsiyemiz mutlaka yani yat yapım kontrolörü ile çalışmalarıdır.

Bu tecrübeli kaptanlar yapımında bulundukları yata yapılan işlerden hem para hem de zaman  tasarrufu sağlayarak. yat sahibini yapılacak yanlışlardan ve geri dönüşümü sırasında büyük zararlara mal olabilecekleri yanlışlardan koruduğu gibi yardımcı makinalar ve ekipmanların donatılması sırasında  kaliteli ve  piyasadaki en uygun fiyatları bulmaları ile büyük ölçüde tasarruf sağlarlar ve yat sahibini tersanenin insafı ve yanlışlarına bırakmazlar.

Unutulmamalıdır ki  yat yapımında her iki taraf çıkarlarını kollamak zorundadır. tabii taraf derken bir tarafı donatan yani yat sahibi kabul edersek diğer taraf elbette tersanedir. Bu nedenle bu tecrübeli kaptanlar bulundukları tarafın haklarını kollamak üzere çalışırlar. Yabancı ülkelerde bu usul artık oturmuş ve yat kızağa konmadan önce kaptan ile anlaşarak onun tavsiyesi dikkate alınarak işe başlanılmaktadır. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

NE İŞE YARAR

İlk sahip için yapılan yatlarda veya   yenilenen yatlarda donatanın çıkarlarını yapılan işlerin doğru ve yeterli malzemelerle yapıldığını takip eder. Yapımdaki aksaklıklar için tersaneyi uyararak, malzemeyi ve zamanı doğru ve ölçülü kullanıp olabilecek aksaklıkları ve zaman kaybını ve dolayısı ile para kaybını yat sahibi adına takip eden kişidir. Yatın yapımından sonuna kadar müşahade altında tutar ve geri dönüşü çok pahalıya mal olabilecek aksaklıkları önceden önler ve yattaki tüm boş alanları akıllı ve işe yarar hale getirir makine dairesi yerleşimin de en uygun ve kullanılır halde yerleşimini sağlar, makinelerin yata en uygun olanlarını seçmede yardım ederler. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

NASIL ÇALIŞIR

Kaptan yatın kızağa konulmasından evvel donatan ile tersane  arasında yapılan toplantı ve kontrat sırasından itibaren tüm, konuşulan ve üzerinde mutabakata varılan aşamalarda bulunur ve takip eder bu  konuyla ilgili olarak patronunu nu uyarır. kontratın bitimi ve yatın kızağa konulmasından sonra düzenli olarak yatın başında bulunarak her aşamada yapılan her işi ve konulan her türlü ekipmanın alımından yerine yerleşimine kadar takip ve müşahede eder.

Zamanın ve paranın en idareli şekilde kullanımı için, malzeme alımında hem zamanında hem de muadil kalitede olan benzerleri arasından fiyatları en uygun olanlarının  kararlarını  verebilir. Uygulama sırasında yapılan yanlışların düzeltilmesini tersane den isteyebilir. donatan ile tersane yönetimi arasındaki koordinasyona da yardımcı olarak patronunun anlamadığı ve karar vermek zorunda olduğu konularda alternatifler yada doğru gerekçeler sunarak yardımcı olur.

İmalat sırasında yapılan her işten haberdar olur, yat kızağa konduktan sonra kontrolör kaptan sürekli olarak ya da düzenli aralıklarda yatın imalatını ve testlerini kontrol eder ve bu kontrol sonuçlarını doğru olduğuna emin olduktan sonra donatana rapor halinde bilgi verir. Aynı şekilde malzeme alımı için fiyatlarının araştırmasını yapar ve doğru olan malzemeyi birkaç alternatif olarak donatanın beğenisine ve onayına sunar. Yat ta yapılan ve yapılacak her işten haberdar olur, ve özellikle mobilya dizaynında işlem yapılmadan patronun onayını alarak beğenilmeyecek yerlerin tekrarından korur, zamanı kısaltır. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

HANGİ İMKANLARLA DONATILIR

Daha öncede bahsinde bulunduğumuz gibi yat yaptıran (donatan) yatın yapımına karar vermeden önce süpervisor yani yat imalat kontrolörü  ile anlaşır ve yatın hangi amaca yönelik olduğunu, hangi nedenler için istediğini, yatını VIP misafirlere mi yoksa sadece ailesi için mi kullanacağını, kaç kabine ihtiyaç duyduğunu, özel yada kiralama amaçlı olup olmadığını, veya dünya pazarına sunarak, gerekirse satmayı  düşünüp düşünmediğini, kaptanı ile paylaşır ve doğru boy ve kabin sayısına karar verirler. Doğru kabin, boy konusunda ve gövde malzemesi konusunda mutabakata vardıktan sonra kaptan bir ön araştırma yaparak imalat için en doğru ve uygun tersaneler bularak donatana alternatif sunar ve kendi tecrübeleri ile donatanı yönlendirir.

Donatan yatın yapımına hangi tersanede karar kılmışsa, yakınlarında bir semtte supervizor kaptanına kalacak yerini tutar, ve tüm ihtiyaçlarını karşılar, ve ulaşım için bir araç sağlar. tersane ile anlaşması sırasında donatanın adına takip edeceği tüm işler için kontratta yer alır yada ayrı bir yetki ile donatılır ve bu yetkide tersane yönetimine bildirilir. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?

NASIL ÜCRETLENİR

Yat imalatlarında süpervisor kaptanın ücreti anlaşmaya bağlıdır kaptanın, kalacak yer, araç ve yakıtı ayrıca yiyecek masrafları ve yat için alınacak malzemeler için araştırma uçak masrafları otel masrafları da donatan tarafından ödenir. Kaptan yatın bitimine kadar yaptıkları ile kendi ücretini, bilgisi ve tecrübesi ile kazandığı zaman ve nakitle kazanır. Diğer bir deyişle kendine ait ücreti donatanın parasını ve zamanını tasarruf ettiği ve kazandırdıklarından çıkarır. ve donatana yük olmaktan çok donatanın yükünü hafifleten ve yapım aşamasındaki stresi donatana yansıtmayarak böylelikle hem para hem zaman tasarrufu yaparak kazandığını fazlası ile hak eder. – Yat Yapım Kontrolörü Kimdir?