Yat Kaptanlarının Ekonomi Yat Kaptanlarının Ekonomi ve Yat Sektörüne Katkıları

Yat Kaptanlarının Ekonomi ve Yat Sektörüne Katkıları

Hazır yetişmiş olan yüzlerce yat kaptanı var ülkemizde. Bunların büyük bölümü sahil kasabalarında doğmuş büyümüş ve yetenekleri genlerinden gelen denizci ve kaptanlardır.

Belki tamamına yakını guletlerde yapılan yat turizminden geldiği için, denizcilikten makinistliğe, aşçılıktan, kaptanlığa kadar her görevin içinde yetişmiş olan kaptanlarımız, öncelikle yat turizmi için kendilerini geliştirmişlerdir, pek çoğu çalıştığı yatı sezona kendi hazırladığı için tersane işlerinden de anlayan, yani ahşap teknelerden, sac yatlara kadar  her türlü yatın bakımına yabancı olmayan, kıyı seyri ve yelkenden açık deniz navigasyonuna kadar denizcilikte gerekli her türlü bilgiye sahip yetenekli kaptanlarımız var ve maalesef biz devlet olarak bu değerlerin farkında değiliz. – Yat Kaptanlarının Ekonomi ve Yat Sektörüne Katkıları

Ehliyetlerimiz ancak Türk kara sularında işe yarıyor ve hele en son zamanlarda 3 aylık kurslardan sonra imtihan hakkı verilerek adeta parası olana ya da ezberleyene verilen bu yeterlilik, denizciliği kendine meslek edinmiş kaptanlara karşı haksızlık olmuş ve değerlerinin düşmesine sebep olmuştur. Bu nedenle biz bu yeni kaptanların bilgi ve yetenekleri denenmiş yat turizmini kendine meslek edinmiş kaptanların yanında en az 2 yıl 2. kaptan olarak çalıştıktan sonra 1. kaptanın referansına göre kaptanlık yapabilmelerini sağlıklı görüyoruz. – Yat Kaptanlarının Ekonomi ve Yat Sektörüne Katkıları

Çok sayıda yetişmiş yat kaptanlarının da dış ülkelerde çalışacak fırsatı bulmalarının gereğine ve bu kaptanların personel eksikliklerini de kendi ülkelerinden karşılayarak istihdama yardımcı olacağına inanıyoruz.  Böylelikle hem kaptanlarımız eksik kalan bildiklerini tamamlayacak,   hem de yat turizmini öğrenip arkadan gelen yeni nesil kaptanlara zemin hazırlayacaklardır, Bu günümüz kaptanlarının en çok ihtiyaç duyduğu eksikliktir. – Yat Kaptanlarının Ekonomi ve Yat Sektörüne Katkıları

Yaz sezonunda bulduğu işle evini geçindirmeye çalışan kışın denizden uzak mutsuz ve evine götüremediği ekmek yüzünden öz güvenini yitirmiş kış boyunca evinden dışarı çıkamayan yüzlerce cevval ve becerikli bu kaptanlarımıza yeni ufuklar açmak devlet politikası olmalıdır.

Bu kaptanların dünya yat sektörüne katıldıklarını düşündüğümüzde, ülkemize getirilerini göz ardı etmememiz gerektiğini anlatmaya gayret ediyoruz. En önemli sebeplerin başında yat kaptanlarının maaşlarının ekonomiye katkısı düşünülse de asıl olan bu kaptanların yat sahiplerini yeni bir yat yapımı söz konusu olduğunda ülkemize yönlendirmesi ihtimalidir. Bu konuda ülkemiz en modern ve gelişmiş yatları dünya pazarlarına göre en az %30 ucuz mal ederek tercih edilir hale getirmiştir. – Yat Kaptanlarının Ekonomi ve Yat Sektörüne Katkıları

Yabancı yatlarda çalışacak kaptan personelini büyük oranda Türk denizcisi ile tamamlayacaktır. bunun anlamı, her yat için kaptandan başka çalışan en az  dört ayrı kişi daha demektir. Kaptan yatı karaya almak ve bakım yapmak gerektiği zaman,  ülkemizdeki  şartların  ekonomik olması nedeni ile çalıştığı yatı bildiği yere getirmeye çalışarak bakımını ülkesinde yapabilecektir.  Büyük masraflar gerektiren bakımlarda hem yat sahibi az para ile çok iş yapabilmenin farkına varacak ve yapılan işin kalitesini gördüklerinde belki de tersanelere yeni iş imkanları doğacaktır.

Ülke ekonomisi bu yönde de gelişebilir, tersaneler yeni imkanlar kazanabilir, bu sektörde Türk yatçılığını layık olduğu yere getirebilir. bu nedenle yabancı yatlarda kaptan ve personel bulundurmak, ülkeye getirilen maaşların çok daha üstünde yat sanayinin gelişmesi ve ülkemizde bakım yenileme ve yeniden yat yapımı anlamı taşıyor. – Yat Kaptanlarının Ekonomi ve Yat Sektörüne Katkıları

-Yavuz Kaptan