Teknik Konular Teknik Konular

Teknik Konular

Teknik Konular; günümüz yatlarında tüm makine ve ekipmanları yata uygulayan firmaların garantisi ile korunmaktadır bu nedenle yat içerisinde oluşacak arızalarda kaptan veya çarkçının çok fazla müdahale hakkı bulunmamaktadır. Ancak tüm yat sahipleri teknik konularda bilgisi ve becerisi yüksek personel ile çalışmak istemektedirler.

O halde personelin yat içerisinde yapması gereken tüm motor, jeneratör, ve yardımcı ekipmanların arıza yapmayacak şekilde rutin bakımlarının yaptırılmasını sağlamaktır. Makinalar, jeneratörler, stabilizerler, elektronik navigasyon aletleri, klima sistemleri, gibi ekipmanlar ancak ustaları ve servisleri tarafından bakımları yapılarak hazır tutulur. ve sezon içerisindeki olabilecek ve yatın servisini engelleyecek arızalardan kaçınılmalıdır. Bunlardan bir kısmı personel tarafından yapılabileceği gibi ki bunlar valfler, pompalar, dinamolar, boru sistemleri ve tanklar, sintine pompaları, vs gibi donamların personel tarafından bakımlarının yapılması ve hazır tutulmaları gerekir.

Elbette çok acil durumlarda denizde oluşabilecek müdahale edilebilir , hataları karaya dönene kadar gerek kendi bilgisi ve mahareti ile gerekse servislerin yardımı ile acil durumlardan kurtarabilmelidir. Bu durumda her makine ve ekipmanın rutin bakımlarının yapılarak arıza yapmadan düzenli çalışmalarını sağlamak çalışan personelin görevi olmaktadır. Tabii olarak yat bakımı sadece makine ve donamları olmadığına göre, yatın dış kısmında varsa direkler ve donam, yoksa usturmaçalardan, boya ya vernikli yerlere, krom aksama, tentelere. güvertedeki güneşlenme yataklarından minderlere kadar her şeyin temiz ve bakımlı tutulması yine yat personeli için teknik bilgiyi gerektirir.